Turkey

Radyolojik Görüntülemede Kontrast Ürünler ve Kontrast Enjeksiyon Sistemleri

Guerbet Tanısal Görüntüleme, "Radyolojinin bugünü ve geleceğine katkıda bulunmak" sözünün bir gereği olarak, geniş ürün portföyü ile, inflamatuvar ve dejerenatif hastalıklar, kardiovasküler hastalıklar ve onkolojik hastalıkları içeren geniş endikasyon alanında gelişmiş klinik tanı için ürün ve hizmetler geliştirir ve sunar.

X-ray, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme amacıyla; yüksek kalitede, etkinliği ve hasta güvenliği yüksek pazar lideri kontrast  ürünler geliştirir ve kullanıma sunar.

Ayrıca, Radyolojide tanıdan tedaviye tüm hasta yönetiminde, birbiriyle bağlantılı çözümler geliştirir ve hekimlerin ve radyoloji teknisyenlerinin kullanımına sunar. Güvenli ve etkin enjeksiyon için, geniş ve çok çeşitli tercih seçeneği sağlayan otomatik kontrast enjeksiyon sistemleri ve uyumlu sarf malzemeleri ile radyoloji alanında çok önemli ihtiyaçlara cevap verir. Böylelikle hekimin karar verme ve doğru tanıya ulaşma hedeflerine odaklanmasına yardımcı olur.

Yenilikçi dijital çözümlerle birlikte, daha yüksek hasta ve çalışan güvenliğinin yanı sıra, radyoloji bölümü iş verimliliğini artırılmasına destek olur.

Eğer Sağlık profesyoneli değilseniz lütfen ürünlerimizle ilgili olarak KT (Kullanım Talimatı) bölümünü dikkate alınız. Daha detaylı bilgi için hekim veya eczacınıza danışınız. 

MRG

 

 

 

Gadoteric acid

Dotarem® yetişkin ve çocuklarda tüm MR görüntüleme tetkikleri için endikedir. İlk olarak 1989 yılında Fransa’da pazara verilmiştir ve şu anda 70 değişik ülkede ruhsatlı ve  kullanımdadır. Toplam 88 milyondan fazla doz uygulamasına ulaşmıştır. (Temmuz 2019 itibarıyla)

Detaylı bilgi için tıklayınız :

 

 

X-ray

 

 

 

Iobitridol

Xenetix® kullanıma sunulduğu 1994 yılından bu yana, X-ray tetkik uygulamalarında  Guerbet’nin en çok tercih edilen ilaçları arasında yer almaktradır.
Xenetix® non-iyonik, düşük osmolar, iyotlu kontrast maddedir ve hem yetişkinlerde hem de çocuk hastalarda tüm vücut BT görüntülemede  endikedir. Xenetix® ayrıca konvansiyonel intravasküler ve kardiyak görüntülemede de kullanılmaktadır

Detaylı bilgi için tıklayınız :

 

 

 

Ioversol

Optiray® X-ray ve bilgisayarlı tomografi, anjiyografi ve kardiyak girişimsel tetkik uygulamalarında tercih edilen ilaçlar arasında yer almaktradır.
Optiray® non-iyonik, düşük osmolar ve düşük vizkoziteli iyotlu kontrast maddedir ve hem yetişkinlerde hem de çocuk hastalarda endikedir. Optiray® ayrıca konvansiyonel intravasküler ve kardiyak görüntülemede de kullanılmaktadır

Detaylı bilgi için tıklayınız:

 

 

 

 

 

Susam yağından elde edilen yağ asitlerinin iyotlu etil esteri

Lipiodol Ultra-Fluid® 1901 yılında Dr. Marcel Guerbet tarafından keşfedildikten sonra, 1926 yılında radyolojide kullanılan ilk iyotlu kontrast ürün olan Lipiodol® ‘ün derivesidir. Lenf damarlarının X-ray görüntülenmesinde ve ayrıca gelişen tekniklerde cerrahi yapıştırıcılarla kombine edilmek suretiyle, vasküler embolizasyonda kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız :

Kontrast Enjeksiyon Sistemleri

Enjektör sistemi ve uyumlu sarf malzemeleri için lütfen ilgili ürünün üzerine tıklayınız.