Turkey

Haberler

Uydu Sempozyum gerçekleştirildi

02.12.2009 16:57

Guerbet, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi bünyesinde 6 Kasım 2009 tarihinde “MR Kontrast Maddelerle Görüntüleme Yeni Ufuklar” başlıklı uydu sempozyum gerçekleştirdi. Oturum başkanlığını Türk MR Derneği başkanı Prof. Dr. Muhteşem Ağıldere’nin yaptığı sempozyuma konuşmacı olarak Belçika Mons Üniversitesi  Tıp ve Eczacılık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Organik ve Biyomedikal Kimya Departmanı ve Moleküler Görüntüleme laboratuvarı Başkanı olan Prof. Robert Muller ve Guerbet Araştırma Departmanından Dr. Johannes Froehlich katıldı. Manyetik görüntüleme kontrast maddeleri olan gadolinium bileşiklerinin kimyasal yapıları ile stabiliteleri arasındaki ilişkilerin vurgulandığı sempozyumda, standard doz olan 0,5 mmol/ml (Dotarem®) ile çift doz 1 mmol/ml Gadolinyum konsantrasyonlarının (Gadovist®) karşılaştırıldığı MR anjiyografi çalışmalarının sonuçları sunuldu. “Yüksek olan her zaman daha iyi değildir” ana temasının işlendiği bu çalışmada, periferik arter anjiyografisinde, her iki konsantrasyonun da yeterli görüntü kalitesi sağladığı, yüksek konsantrasyonda gadolinyumun, standard doza oranla istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sağlamadığı ifade edildi.