Turkey

Haberler

GEAR 2023 Stratejik Plan

16.05.2018 10:54

GEAR 2023 stratejik planı

 

Villepinte, 18 Nisan 2018 – Tıbbi görüntülemeye yönelik kontrast maddeleri ile dünya çapında uzmanlaşmış olan Guerbet (“Şirket”) bugün stratejik planı olan GEAR 2023’ü yayınladı.

 

Guerbet Hakkında

 

Guerbet, küresel tıbbi görüntüleme alanında lider bir aktördür. Şirket, kontrast madde araştırmaları, üretimi ve dağıtımının yanı sıra tamamlayıcı tıbbi cihazlar ve hizmetler alanında faaliyet göstermektedir. Guerbet ürünleri tanısal amaçlarla ve giderek daha çok girişimsel amaçlarla kullanılmaktadır. Faaliyetleri iki franchise çevresinde düzenlenmektedir: Tanısal Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji.

 

Tanısal Radyoloji’de Guerbet geçtiğimiz yıllarda pazarlarının konsolidasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Şu anda Manyetik Rezonans (“MR”) görüntüleme kontrast maddelerinde Dünya 2.’si, Bilgisayarlı Tomografi (“CT”) ve Kateterizasyon Laboratuvarı (“Cath Lab”) kontrast maddelerinde Dünya 4.’sü ve tıbbi cihazları ve hizmetlerinde Dünya 3.’sü olduğu tahmin edilmektedir. Aynı dönem içerisinde Guerbet, Girişimsel Radyoloji alanına da başarıyla yönelmiş olup, iki franchise arasında dengelenmiş, sağlam bir AR-GE iletim hattına sahiptir.

 

Guerbet, 2017 gelirini 807,1 m € olarak bildirmiş olup bu sabit döviz kurları üzerinden %4,7’lik bir büyüme ve 130,0 m €’luk Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı temsil etmekte, karlı büyüme konusundaki geçmiş performansını sürdürmektedir.

 

GEAR 2023 stratejik planı

 

Guerbet, pazarlarında gelişen trendler kapsamında büyüme fırsatlarını daha iyi yakalamak üzere iddialı bir stratejik plan uygulamaya karar vermiştir.

 

Tanısal Radyoloji, yaklaşık 1,0 milyar €’yu temsil ettiği tahmin edilen MR kontrast madde pazarının, jenerik etkisi tehdidi ve hacim artışını dengeleyebilecek ilgili fiyat baskısı ile değer olarak daha yavaş büyüme perspektifi ile karşı karşıya kalması beklenmektedir. Yaklaşık 2,7 milyar €’yu temsil ettiği tahmin edilen CT ve Cath Lab kontrast madde pazarının da düşük tek haneli rakamlarla sürdürülebilir şekilde büyümesi beklenmektedir. Guerbet aynı zamanda yaklaşık 1,2 milyar €’luk bir pazar olduğu tahmin edilen tıbbi cihazlar ve hizmetlerde dikkate değer büyüme fırsatları olduğunu düşünmektedir.

 

Girişimsel Radyoloji arkasındaki pazarlar, kontrast madde kullanımını gerektiren minimal invazif cerrahi prosedürlerine doğru güçlü bir yönelimle desteklenmektedir. Guerbet, ürün portföyü ve uzmanlığını arttırarak, bileşik değeri 1,6 milyar €’yu aşan hedef pazar segmentlerine hitap edebileceğine inanmaktadır. Aralarında girişimsel onkoloji, girişimsel radyoloji embolizasyonu ve girişimsel radyoloji uygulamalarının yer aldığı söz konusu pazar segmentleri Guerbet için kayda değer büyüme fırsatlarını temsil edecektir.

 

Büyüme fırsatlarını yakalamak amacıyla GEAR 2023 stratejik planı dört ana nokta üzerine oturtulmaktadır:

  • Mevcut ürünlerimizi arttırmak;
  • Yakın alanlara doğru büyümek;
  • Yeni teknolojilere sahip olmak ve
  • Hissedarlara kar sağlamak.

 

 

GEAR 2023 stratejik planı, pazar fırsatlarının bulunduğu mevcut işletmelerde hedeflenen yatırımları esas alan organik büyümenin hızlandırılmasını amaçlayan “Dahili Destek” girişimleri ile organik büyüme ve karlılık artışını birleştirmeye yönelik kazanım fırsatları arayışından oluşan “Harici Destek” girişimlerini bir araya getirmektedir.

 

Tanısal Radyoloji alanında Guerbet çok çeşitli Dahili Destek ve Harici Destek girişimleri tanımlamıştır:

 

—

Dahili Destek:

 

 

 

P03277: Şu anda geliştirilmekte olan ve Faz II B alanında sınıfında en iyi potansiyeli sergileyen yeni kontrast maddenin 2022 yılı için hedeflenen lansmanı;

 

 

 

 

Japonya’ya doğrudan giriş: Şu anda bir distribütör tarafından ürün sağlanan MR ile CT ve Cath Lab’a yönelik dünyanın 2. büyük kontrast madde pazarına girişi hızlandırmak üzere 2018 yılında kendi dağıtım platformumuzun oluşturulması;

 

 

 

 

CMDS’in alınmasından sonra lansman yapılan ülkelerde (Polonya, Kuzey Afrika ve Avustralya) hız kazanarak veya büyüme fırsatlarını yakalayabileceğimiz büyük pazarlardaki (ABD ve Çin) varlığımızı güçlendirerek kilit coğrafyalardaki büyüme fırsatlarının yakalanması;

 

 

o

Dijital sunum:

 

 

Operasyonel ve klinik sonuçların geliştirilmesini hedefleyen Hizmet olarak Yazılım (Saas) ticari modelini esas alan modüler yazılım sunumunun sürekli geliştirilmesi.

 

—

Harici Destek:

 

 

 

 

Tıbbi cihazlar ve hizmetler: Yeni tıbbi cihazlar ve hizmetler ekleyerek, Guerbet’in ürün portföyünü güçlendirmek ve

 

 

 

 

Arttırılmış Zeka: Guerbet’in radyologlarla kurduğu ağı ve ilişkilerini geliştirerek güçlü bir pazar fırsatına yönelik bir sunum geliştirme.

 

Girişimsel Radyoloji alanında, Dahili Destek girişimleri, Lipiodol® için yeni endikasyonların geliştirilmesi ile Guerbet’in 2018 yılında aldığı Accurate Medical Therapeutics ürünlerinin hızlandırılmasını kapsayacaktır.

 

Girişimsel Radyoloji alanındaki Dahili Destek girişimleri açısından Guerbet özellikle genç yenilikçi aktörlerin şirketin kendi stratejisine uygun alımları ile (Accurate Medical Therapeutics modelini tekrarlayarak) benzersiz bir portföy oluşturmayı amaçlamaktadır. Şirket, Girişimsel Görüntüleme alanında 2018-2023 arasında satın alınacak olan şirketlerden 2023 yılında 100 milyon € ile 150 milyon € arasında gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Şirket, genç yenilikçi şirketlerin yenilikçi teknolojilerini tanımlamaya ve değerlendirmeye yönelik AR-GE uzmanlığı, pazara girişlerini başlatmak ve hızlandırmak için ticari etki alanı ve satın almaya yönelik hızlı karar alımı dahil olmak üzere satın alma fırsatlarını yakalama konusundaki güçlü rekabet avantajlarından yararlanacağına inanmaktadır. Guerbet, bir dizi gerçekçi hedef belirlemiş olup, 2018 yılının sonundan önce iki satın alma anlaşması imzalamak istemektedir.

 

Guerbet, GEAR 2023’ün parçası olarak, işletmeleri genelinde maliyet ve işletme sermayesi gerekliliklerini azaltmaya yönelik bir plan uygulayacaktır.

 

Gelecek ve hedefler

 

2018 yılı için Şirket sabit döviz kurları üzerinden 2017 ile aynı doğrultuda gelir beklemektedir. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar marjının 2017 ile karşılaştırıldığında, tek seferlik etkiler hariç olmak üzere tüm yıl boyunca Dotarem® üzerindeki jenerik rekabetin etkisi ile yaklaşık yüzde 2 puan düşmesi beklenmektedir. Accurate Medial Therapeutics entegrasyonu ve Japonya’daki kendi dağıtım platformuna geçiş ile ilişkili tek seferlik etkilerin 2018 yılında Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar marjını yaklaşık 10 milyon € azaltması beklenmektedir. Şirket, yaklaşık 50 milyon € aralığında net sermaye masrafı ile devam etmeyi ve tek seferlik etkilere rağmen net çalışma sermayesinde nötr ile nispeten pozitif değişiklik olmasını beklemektedir. 2018 yılında Şirket, Accurate Medical Therapeutics’in satın alınması ile ilişkili 19,5 milyon €’luk ön ödemenin yanı sıra 2018-2020 yılları arasında performans koşullarına tabi olarak taksitler halinde olarak ödenecek olan 37,5 milyon €’ya kadar koşullu ödeme yapacaktır.

2020 yılı için ve yalnızca Dahili Destek girişimleri göz önünde bulundurulduğunda, Şirket sabit döviz kurları üzerinden 850 milyon € ile 900 milyon € arasında gelir ve %16,5 üzerinde Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar marjı hedeflemektedir. Şirket, 2020-2021 yılında yaklaşık 50 milyon €’luk net sermaye harcamasının yanı sıra CMDS işletmeleri genelinde Grubun ERP’ini kapsayan 10 milyon €’luk tek seferlik etki hedeflemektedir. İşletme sermayesi ile ilgili olarak Şirket gereklilikleri gelir yüzdesi olarak CMDS’nin satın alınmasından önceki seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir.

 

2023 yılı için ve yalnızca Dahili Destek girişimleri göz önünde bulundurulduğunda, Şirket sabit döviz kurları üzerinden yaklaşık 1,0 milyar € gelir ve %20 üzerinde Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar marjı hedeflemektedir. Şirket yaklaşık 50 milyon € net sermaye harcaması hedeflemektedir.

 

2018-2023 yılları arasında sağlanacak olan Harici Destek girişimlerinin, 2023 yılında gelire 150 milyon € ile 250 milyon € arasında katkı sağlaması ve Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar marjında genel olarak olumlu etkiye sahip olması hedeflenmektedir.

 

2018-2023 yılları arasındaki mali politika ile ilgili olarak, Şirket net borçlarının Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar oranını daima 3,5x düzeyinin altında tutmayı, kar payı dağıtım politikasını %25 ila %35 aralığındaki pay başına kar hedefiyle sürdürmeyi ve hissedarlarına yapılan ödemeleri optimize etmeyi planlamaktadır.

Bültenin tamamı için tıklayınız.