Turkey

X-Ray

Kontrast madde ile gerçekleştirilen röntgen tetkikleri:

Anjiyografi

Anjiyografi, kan damarlarının (atar damarlar ve toplar damarlar) tetkik edilmesidir. Damar içine iyotlu kontrast madde uygulandıktan sonra, anjiyografi ile tüm geniş kan damarlarının görüntülenmesi sağlanır.   Anjiyografi genellikle belirli damarların (aorta, böbrek damarları ve karotid arteri gibi)görüntülenmesi için kullanılır.

Koroner anjiyografi

Koroner anjiyografi, kalp kaslarını besleyen koroner damarların görüntülenmesidir. İyotlu kontrast madde, bir kateter yardımıyla doğrudan koroner arterlere enjekte edilir.

Özofago-gastro-duodenal geçiş (sindirim sistemi hareketliliği)

Tüm sindirim sistemi boyunca uygulanan farklı testlerdir. Genellikle ince barsak, oniki parmak barsağı ve kalın barsak gibi belli bölgelere odaklanır. Kontrast madde, tetkikten önce ya da tetkik esnasında uygulanır.

Baryumlu testler  :

  • Yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı ve ince barsak gibi üst sindirim sistemi incelemelerinde baryum içerikli kontrast maddeler de kullanılabilir ve bunlar ağızdan verilir.
  • Barium enema, rectum ve kolon gibi alt sindirim sisteminin tetkiki amacıyla kullanılır. Kontrast madde, rektal yoldan uygulanır ve dikkatli bir barsak temizliği yapılmalıdır.

Baryumlu Testler

Yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı ve ince barsak gibi üst sindirim sistemi incelemelerinde baryum içerikli kontrast maddeler de kullanılabilir ve bunlar ağızdan verilir.

Baryum enema, rektum ve kolon gibi alt sindirim sisteminin tetkiki amacıyla kullanılır. Kontrast madde, rektal yoldan uygulanır ve dikkatli bir barsak temizliği yapılmalıdır.

Artrografi / Artrografik tarama

Artrografi / Artrografik tarama, eklemlerin incelenmesidir. Kontrast madde, doğrudan eklem içine (diz, omuz eklemi gibi) enjekte edilir. Hasta röntgen masasına uzanmış durumdayken (artrografi) ya da bir taracıyı cihaz içerisindeyken (artrografik tarama) görüntüler elde edilir.

İntravenöz ürografi / Üroscan

İntravenöz ürografi / Üroscan idrar yollarının incelenmesidir. Bu durumda, kontrast madde damar içine enjekte edilir. Görüntüler, hasta röntgen masasına uzanmış durumdayken (ürografi) ya da bir taracıyı cihaz içerisindeyken (üroscan) elde edilir.