Turkey

MRG

Manyetik Rezonans Anjiyografi

MR Anjiyografi, kandamarlarının (genellikle atardamarların) incelenmesidir. Kontrast maddenin damar içine enjeksiyonundan sonra, büyük atardamarların, özellikle ana atardamar (aort), bacak atardamarları ve karotid’in (beyine giden ana atardamarlar) incelenmesinde, MR anjiyografi kullanılır.

MR Artrografi

MR artrografi, eklemlerin incelenmesidir. Kontrast madde, doğrudan eklem içine (diz, omuz eklemi gibi) enjekte edilir.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) incelenmesi, damar içine kontrast madde enjeksiyonundan sonra gerçekleştirilir.  Bu, manyetik rezonans için ana endikasyonlardan biridir.

Pelvik/Karın içi organlar

Pelvik/Karın için organların incelenmesi, temelde karaciğer, pankreas ve genital organları (rahim, prostat bezi gibi) ilgilendirir. Kontrast madde, damar içine enjekte edilir

Kontrast madde  enjeksiyonu ile gerçekleştirilen temel manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri