Turkey

Hastalar için

Guerbet - Contrast for life

Guerbet medikal görüntüleme için kontrast maddeler keşfeder ve üretir.

Bu kontrast maddeler, hastaların radyografik tetkik ve taramalarında ve manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) organların daha iyi görülebilmesine olanak sağlar.

Doğru tanıya ulaşmada yardımcı olmalarından dolayı hastaların doğru tedavi edilmelerini ve daha çabuk iyileşmelerini sağlar.