Turkey

Grup

Temel hastalıklarda daha yüksek tanı etkinliği için çalışıyoruz

Guerbet sadece tanısal görüntüleme alanında uzmanlaşmış ve bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten uluslararası bir ilaç firmasıdır.

Guerbet, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi ve girişimsel radyolojide gereksinim duyulan tüm kontrast ürünleri ile radyoloji için geniş bir ürün portföyü sağlar.

Guerbet ayrıca, tanısal görüntülemede uygulamaları kolaylaştıracak enjektör ve cihazları da radyolojinin hizmetine sunar.

Guerbet, özellikle kardiyak, onkolojik ve nörolojik hastalıklarda, hekimin doğru tanıya ulaşarak hasta için uygun tedaviyi belirlemesine katkı sağlar.

Stratejik Vizyonumuz
Guerbet, hastanın yaşam süresinin uzaması ve hasta yaşam kalitesinin artması amacıyla, tanısal ve girişimsel radyolojide hekimlerin hizmetinde olmayı hedefler.