Turkey

YASAL UYARI

Yasal Uyarı
www.guerbet.com.tr web sitesini (“Site” olarak bahsedilecektir) kullanan kişi, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını kesin kabul etmiş olduğunu beyan eder.

Sitenin Amacı
Bu Site, Guerbet Türkiye tarafından, Guerbet ve ürünleri hakkında genel bilgiler sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir.
Bu Sitede yer alan bilgiler, tamamen bilgilendirme amacını taşır. Özellikle finansal bilgiler, Guerbet’e yasal sözleşme sayılacak ya da yükümlülük verecek herhangi bir tavsiye ya da yönlendirme olarak addedilmemelidir.

Şirket Adı: Guerbet
Yasal Temsilci: Ziya Gökhan ENGİN

Şirket Telefonu: 0216 651 47 44

Şirket İletişim Adresi :
GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Caddesi Haluk Türksoy Sok
Işık Plaza No:7 Kat 3  Altunizade Üsküdar
34662 İSTANBUL
Tel: +90 216 651 47 44 (pbx)
Fax:+90 216 651 47 53


Bu Site ve içeriği, Türk yasalarına uygundur. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Mahkemeleri yetkilidir.

Kişisel Bilgiler ve Gizli Sayılmayan Bilgiler
Veri koruma ile ilgili Türk mevzuatları ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, sizinle ilgili kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme, düzenleme ve silme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, Guerbet Türkiye, Kısıklı Caddesi Haluk Türksoy Sok No:4 Kat 2  Altunizade- Üsküdar İSTANBUL adresine yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. KVKK politikamız için lütfen tıklayınız.

Kişisel bilgiler, dahili kullanım için olup, herhangi bir üçüncü parti şahış ya da firmalarla paylaşılmayacaktır.

Bu Site, sizden hiç bir şekilde özel nitelikli kişisel bilgilerinizi talep etmemektedir. Bu nedenle, bu gibi özel nitelikli olan veya olmayan kişisel bilgileriniz dışında Site aracılığıyla ilettiğiniz diğer bilgiler ne şekilde olursa olsun (fikirler, öneriler, tasarımlar, bilgiler, teknikler gibi) gizli bilgi olarak kabul edilmezler.
Bu gibi bilgileri iletmiş olmanız, her ne sebeple olursa olsun, hiçbir hak ya da karşılık vaadetmeksizin Guerbet'e bunların tamamını ya da bir kısmını kullanma, değiştirme, yayınlama veya nakletme hakkını verir.

Sınırlı Garanti
Guerbet Türkiye, Site’nin güncellenmesi için gerekli gayreti gösterir. Bununla birlikte, Guerbet Türkiye, Site’deki bilgilerin güncel bilgiler olduğunu garanti edemez. Bundan dolayı, Guerbet Türkiye’nin kasıtlı ve ciddi kusurundan kaynaklanan zararlar dışında, bu Site’ye erişimden ya da kullanmaktan doğacak herhangi bir doğrudan ya da dolaylı zarardan ya da bilgisayar veya diğer ekipmanlarınızı etkileyecek virus ya da hasardan dolayı Guerbet Türkiye sorumluluk kabul etmez.
Guerbet Türkiye, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Site’nin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Özellikle, Guerbet Türkiye, Site’nin tümünü ya da bir bölümünü, korumak, geliştirmek ve/veya değiştirmek amacıyla geçici ya da süresiz olarak askıya alabilir veya durdurabilir.

Fikir Hakları
Site’nin tamamı ve her bir bölümü, ayrı ayrı Türk ve uluslararası telif kanunlarına ve daha geniş şekilde Fikir Hakları Kanununa (telif haklarının, ticari markaların, verilerin ve benzerlerinin korunması) tabidir.
Bu Site’nin tamamının ya da bölümlerinin Guerbet Türkiye’nin önceden yazılı onayı olmaksızın ticari amaçla yeniden hazırlanması, sunulması ve kullanılması yasaktır.
Yetki verilmişse, Site’nin her hangi bir bölümü değiştirilmeden ve içeriği bozulmadan kullanılmalıdır. Kaynak, açıkça  belirtilmelidir. Önerilen “guerbet.com.tr adresinden alınmıştır” şeklinde olabilir.

Ürün bilgileri ülkeye özgüdür.
Bu Site’de sunulan bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Guerbet Türkiye ürünleriyle ilgilidir.

Tavsiye veya uzman görüşü
Ziyaretçiler için bilgi olarak, Site, basın makalelerinden ya da uzman görüşlerinden alıntılar içerebilir Bu bilgiler tamamen uzman ya da yayıncının görüşlerini yansıtmaktadır ve Guerbet Türkiye’nin görüşleri olarak kabul edilmemelidir.
Guerbet Türkiye, her ne olursa olsun bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmemektedir ve yanlış ve eksik olması durumunda herhangi bir yasal sorumluluk taşımamaktadır.

Diğer sitelere bağlantı
Bu Site’de, detaylı bilgi içerebilecek diğer web sayfalarına erişim kolaylığı sağlamak amacıyla bağlantılar sunulabilir. Bu durum, Guerbet Türkiye’nin, tamamen bağımsız olan bu üçüncü parti sitelerin içeriğini kontrol ettiği anlamına gelmez ve bu içerikten ya da kullanmaktan doğan sonuçlara karşı Guerbet Türkiye yasal sorumluluk taşımaz.
Guerbet Türkiye, internet üzerinden yazışmaların gizliliğinin garanti edilmeyeceğini, bireysel web kullanıcılarının, kendi veri ve/veya programlarının virus bulaşmasına karşı korunması için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu hatırlatır.